Miért érdemes befektetési aranyat vásárolni?

J. P. Morgan, az ismert amerikai befektetési bank alapítója állapította meg 1912-ben: “az arany pénz és semmi más”.
Az arany mint fizetőeszköz története többezer évvel ezelőtt kezdődött.
Az élőlények legalapvetőbb ösztöne a saját fennmaradásuk biztosítása, az életösztön. A személyes túlélés (és ezzel összefüggésben a faj fennmaradása) a legfontosabb ösztön, amely minden mást háttérbe szorít. Az embernél ehhez kapcsolódik a személyes megtakarítások védelmének igénye, úgy a saját életben bekövetkezhető későbbi szükséghelyzetek kivédésének, mint az utódok jövőjének biztosítása céljából. Ezért a pénz egyik legfontosabb jellemzője az értékállóság kellene, hogy legyen. A vásárlóerő megőrzése, sőt annak az idő múlásának arányában történő növekedése motiválja az embereket, hogy elkölthető jövedelmük egy részét későbbi időkre félretegyék. A megtakarított pénz a vásárlóerejét csak akkor tudja megtartani, ha az érte kapható kamat (adózás után is) magasabb az inflációnál. Ez ma a világ legtöbb országában nem valósul meg, a közgazdászok ezt hívják negatív reálkamatnak.
A filozófusokat évezredek óta érdekli, mitől van a pénznek értéke. Arisztotelész szerint a jó pénz előállítási költségének rendkívül magasnak kell lennie, így nem lehet korlátlanul növelni a mennyiségét, és ezért válik kívánatossá az emberek szemében. Ezért fogadják el áruk vagy munkaerejük ellenértékeként, ezért tartják ebben a megtakarításaikat, és fogadják el mérceként, amikor valaminek az értékét kell meghatározni. Arisztotelész szerint ezen követelményeknek az arany (értelemszerűen a befektetési arany) és az ezüst felel meg.

Melyek a pénzzel szemben támasztott főbb követelmények?

  • legyen könnyen felosztható szabványos egységekre
  • legyen könnyen szállítható
  • legyen tartós, nem romlandó, tönkretehetetlen
  • legyen hosszú idő óta széles körben elfogadott
  • legyen könnyen felismerhető és valódisága legyen ellenőrizhető
  • legyen nagy “értéksűrűsége”, tehát kis tömegben illetve térfogatban nagy értéket képviseljen
  • a meglévő készletekhez képest a készlet éves növekedése legyen nagyon alacsony
  • legyen alacsony a tárolás és szállítás költsége
  • ne legyen hamisítható

Számos dolog felel meg egy vagy néhány követelménynek a fentiek közül, így a történelem folyamán használták fizetésre pl. a sót vagy éppen élő állatokat, de csak a (befektetési) arany és – kisebb mértékben – az ezüst felel meg az összes követelménynek.

Könnyen belátható, hogy napjaink papíralapú pénzrendszere nem rendelkezik az arany fent említett, már Arisztotelész által megállapított tulajdonságaival, hiszen a papír- (és méginkább az elektronikus) pénz előállítási költsége névértékéhez képest igen alacsony. A történelem bizonyítja, hogy eddig még minden olyan pénzrendszer, ami nem az aranyon alapult, végül összeomlott. Korunk pénzrendszere is a legjobb úton halad az összeomlás felé, újból teret engedve a befektetési arany mint fizetőeszköz számára. Az amerikai Fed és nyomában a világ többi jegybankja az utóbbi években exponenciálisan növelte pénzkibocsátását, és belátható időn belül nem számíthatunk ennek a folyamatnak a lassulására. Ezzel szemben a világon fellelhető összes arany évente csak mintegy 2%-kal nő a kitermelés által, tehát alacsonyabb mértékben mint a világgazdaság növekedési ütemének átlaga.

Napjainkban az USA dollár a világ első számú tartalék devizája, a legtöbb ország devizatartalékainak legnagyobb vagy legalábbis egy jelentős része dollárban van. A dollár a legfontosabb deviza, ezzel kereskednek a világ piacain legtöbbet, és a legtöbb nyersanyag árát is elsősorban dollárban jegyzik. Sajnos azonban az Egyesült Államok pénzügyi helyzete nagy mértékben romlik. Az államadósság gyorsan nő – jelenleg 16.000 milliárd dollár -, a nyugdíj- és szociális rendszer fedezetlen jövőbeli kötelezettségei több mint 50.000 milliárd dollárra rúgnak, és a költségvetési hiány a GDP több mint 10%-át teszi ki. Ebben nincs benne a tagállamok és az önkormányzatok adóssága. Az Egyesült Államok kormánya csak egy módon szabadulhat ebből az adósságcsapdából: ha a Fed – az amerikai jegybank – frissen “nyomtatott” pénzért (valójában még papír és nyomdafesték sem szükséges) felvásárolja az államadósság jó részét. A pénzmennyiség növelésével azonban a pénz elértéktelenedik. A dollár az utóbbi 80 év alatt vásárlóerejének kb. 95%-át elvesztette.

Az Európai Unió – és azon belül az Euro-zóna – válsága közismert. Görögország a többi tagállam segítsége nélkül már évekkel ezelőtt csődbe ment volna, és a többi déli tagállam fizetőképességét is csak az államkötvényeik Európai Központi Bank általi felvásárlásával lehetett biztosítani. Ez a forgalomban lévő euró mennyiségének növekedését eredményezi, ami elvezet a gyorsuló inflációhoz. Az unió északi államaiban ennek jelei már tapasztalhatók. A fejlett világ jegybankjai között komoly verseny alakult ki abban, ki tudja jobban gyengíteni a saját pénznemének árfolyamát, hiszen nem csak az Egyesült Államok és az Euro-zóna, de többek között Nagy-Britannia, Japán és Kína költségvetési helyzete is sokat romlott a világgazdasági válság kirobbanása óta. Japán államadóssága már elérte a GDP 200%-át. A saját pénz higítása nem csak a költségvetés helyzetén könnyít (átmenetileg), hanem a gazdaság versenyképességét is növeli, hiszen az export olcsóbbá, az import drágábbá válik, és így az országok külkereskedelmi mérlege is javul. A kisebb, költségvetési és gazdasági szempontból erős országok – mint pl. Svájc, Svédország, Norvégia, Szingapúr – pedig szintén mindent megtesznek, hogy gyengítsék devizájukat, hiszen azáltal, hogy sok befektető keres pénzének menedéket ezekben az országokban, a devizájukra nagy felértékelődési nyomás nehezül, ami viszont rontja ezen exportorientált országok termékeinek eladhatóságát. Ezért szinte minden fejlett országban a jegybank által meghatározott irányadó kamatláb 1% körül vagy az alatt van, legtöbb esetben közelebb a nullához. Így az a tény, hogy a befektetési arany nem kamatozik (amit a befektetési aranyat ellenző egyes közgazdászok régebben hangoztattak), valójában nem jelent hátrányt, mert a világgazdaságban meghatározó országok devizái évek óta nem vagy alig kamatoznak. A Magyar Nemzeti Bank ugyan viszonylag magasan tartja a forint kamatát, amire főképp az utóbbi években többször is előfordult hirtelen, nagymértékű forintgyengülések kényszerítik, de éppen a forint árfolyamának kilengései miatt ésszerű a megtakarítások legalább egy részét a nem kamatozó, de biztosabb befektetési aranyban tartani. Fontos az is, hogy hazánk aranytartalékai nemzetközi összehasonlításban alacsonyak.

Mivel a legtöbb ország kormánya a világgazdasági válságot megelőzően sem folytatott takarékos, fegyelmezett költségvetési politikát, a válság két oldalról is megrendítette a költségvetésüket. A válság miatt nagy mértékben visszaestek az adóbevételek, és eközben megnőttek a kiadások, egyrészt a munkanélküliség növekedése, másrészt a gazdaságélénkítő programok hatására. Ennek következtében sok fejlett ország államadóssága olyan szintre emelkedett, ami a történelmi tapasztalatok szerint mindig a pénzügyi rendszer összeomlásához, a pénz elértéktelenedéséhez vezetett. A jegybankok a pénzmennyiség növelésével próbálják menteni a menthetőt, de ezzel valójában az inflációt gerjesztik. Ezért egyre több közgazdász beszél a közelgő hiperinflációról, és egyre több befektetési tanácsadó javasolja, hogy az emberek megtakarításaiknak legalább egy részét tegyék befektetési aranyba, hiszen a nemesfémek mennyisége csak elhanyagolható mértékben növelhető, és ezért ezek – de különösen a befektetési arany – képesek leginkább megvédeni a befektetőket vagyonuk elértéktelenedésétől.

Annak ellenére, hogy a világ leggazdagabb emberei, és a legdörzsöltebb nagy befektetők – mint pl. John PaulsonSoros György vagy Marc Faber – már évek óta hatalmas pénzeket menekítettek befektetési aranyba, az intézményi befektetők és különösen az átlagpolgárok nem ismerték még fel a befektetési arany előnyeit. A világ gazdasága a válságból – a kormányok és jegybankok minden erőfeszítése ellenére – sem lábalt ki, és ha újból romlanak a kilátások, számítani kell arra, hogy a spekulatív tőke nagy része kimenekül a részvényekből és a kötvényekből, ezek árfolyamának nagy mértékű csökkenését okozva. Ez a befektetési arany, mint egyetlen “safe haven” (biztos menedék) iránti kereslet ugrásszerű növekedését, és ezzel az arany árfolyamának emelkedését eredményezheti. Így jó esély van arra, hogy a befektetési aranytermékek mai ára a nem túl távoli jövőben olcsónak fog tűnni.

Bár a világ tőzsdéin számos, arannyal fedezettként reklámozott befektetési termék forog, ezek valójában nem rendelkeznek a befektetési arany egyik legfontosabb tulajdonságával, hogy az kézzel fogható. Sok ilyen termék alapja valójában egy certifikát (egy papír, amit egy pénzintézet állít ki), ami ugyan elvileg követi az arany árfolyamát, de a kibocsátó bank csődje esetén egy pillanat alatt értéktelenné válik. Még a valóban fizikai arannyal fedezett alapokkal is gond van, hiszen ezek az alapok az arany biztonságos tárolásának, a menedzsment költségei és a saját üzleti hasznuk biztosításának érdekében magas díjakat számítanak fel, így az egységnyi befektetés mögött folyamatosan csökken a fedezetül szolgáló arany mennyisége, ezáltal a befektetés értéke évek alatt jónéhány százalékkal elmarad az arany árfolyamának alakulásától. Ha pedig bekövetkezik a világ pénzügyi rendszerének összeomlása – amitől egyre több közgazdász tart – csak a valóban kézzelfogható, a befektető számára hozzáférhető befektetési arany jelent menedéket.

Különböző becslések vannak a Földön található, illetve a valaha bányászott arany mennyiségére vonatkozóan, de nyilvánvaló, hogy minél többet bányászunk ki a föld mélyéről, annál kevesebb marad ott, és a maradékot egyre nehezebb, és egyre költségesebb felhozni. Az aranybányák nyereségessége az utóbbi években nem tudott lépést tartani az arany árfolyamával (így a részvényárfolyamuk is elszakadt az aranyétól), mert a költségeik jóval nagyobb mértékben nőttek mint az arany világpiaci ára. Ugyanez figyelhető meg az olajcégek esetében is, sőt sok szakértő beszél a “peak oil” elméletről, miszerint a világ olajkitermelése elérte csúcsát, innentől az évenként kitermelhető mennyiség egyre csökken, miközben a kitermelés költségei – mivel egyre bonyolultabb technológiát kell alkalmazni – folyamatosan nőnek. Aaron Regent, a Barrick Gold – a világ legnagyobb aranykitermelő cégének – vezetője ennek analógiájára peak goldról beszél, szerinte hiába minden erőfeszítés, az évről évre kitermelhető arany mennyisége nem növelhető tovább. Könnyű belátni, hogy a legjobb esetben is stagnáló kínálat és a befektetési arany iránti, a fentebb ismertetett okok miatt növekvő kereslet az arany árfolyamára erőteljes, felfelé ható nyomást fog gyakorolni.

Miközben a fejlett országok jegybankjai és pl. az IMF aranytartalékaikat az utóbbi időben csökkentették (ennek sokak szerint egyik célja az arany árfolyamának manipulálása volt), egyes feltörekvő, exportorientált, elsősorban ázsiai országok (pl. India, Kína, Kazahsztán) lendületesen növelik aranytartalékaikat. Mivel a fentebb említett okokból sem az amerikai dollár, sem más devizák nem élvezik ezeknek az egyre sikeresebb és a világválság ellenére is jelentős exportbevételhez jutó országok vezetőinek bizalmát, érdeklődésük a “régi jó” befektetési arany felé fordult, és devizatartalékaikban egyre nagyobb hányadot tesz ki az arany. Sajnálatos tény, hogy a Magyar Nemzeti Banknak ezzel szemben mára alig maradt aranytartaléka. Marc Faber, a közismert svájci közgazdász és rendkívül sikeres befektető szerint a fejlett országok jegybankjainak magatartása igen jó kontraindikátor, pl. a svájci jegybank – jónak nem nevezhető időzítéssel – éppen az ezredforduló környékén, az arany árfolyamának mélypontján szabadult meg aranytartalékának jelentős részétől, jóllehet nem voltak akkor sem pénzszűkében. Marc Faber körülbelül azóta ajánlja a befektetési aranyat népes olvasótábora figyelmébe.

Régebben egyesek a befektetési arany egyik hátrányának tartották, hogy a piaca szűk, hiszen így könnyebben lehetett manipulálni. Elsősorban a nemzeti bankok rendelkeztek azzal a lehetőséggel, hogy aranytartalékaik felszabadításával az arany árfolyamát lenyomják. Ahogy múlik az idő – és ahogy csökkennek a fejlett országok aranytartalékai – ez a hátrány előnnyé vált. Miközben egyre inkább az arany kerül a befektetők figyelmének középpontjába, a világtörténelem során eddig felszínre hozott arany összértéke jelenlegi áron csak mintegy 7.000 milliárd dollár, ami rendkívül kis összeg a fejlett világ összes államadósságához, vagy monetáris bázisukhoz viszonyítva. Ahogy egyre többen vesztik el bizalmukat a papírpénzben, és egyre többen próbálják lecserélni a jegybankok által gyorsuló ütemben nyomtatott és ugyanilyen ütemben értéküket vesztő bankjegyeiket befektetési aranyra, annak árfolyama ugrásszerűen megnőhet.

2001-ben az arany árfolyama még 250 $ körül volt, azóta látványosan emelkedik. Ennek ellenére még mindig csak nagyon kevesek birtokában van befektetési arany. Még a pénzügyekhez értő, az átlagnál jóval vagyonosabb embereknek is csak elenyészően kis része fektette pénzének egy részét aranyba. Marc Faber – aki a magasabb jövedelműeknek azt javasolja, minden hónapban vásároljanak befektetési aranyat – sok befektetőknek rendezett konferencián ad elő, és mindig megkérdezi hallgatóságát, hányan rendelkeznek közülük befektetési arannyal. Mint írja, megdöbbentő, hogy viszonylag kevesen szokták felemelni a kezüket, pedig ezek az emberek elvileg több információval bírnak mint az átlagember. Ez mutatja, hogy az arany árfolyamának emelkedése nem egy befektetési mánia eredménye. A befektetők és az átlagpolgárok túlnyomó többsége még csak ezután fog tudomást venni a befektetési arany előnyeiről, és fog belépni vásárlóként a befektetési arany piacára.

Az aranyat nem lehet tönkretenni, óriási az értéke a tömegéhez – és mivel a sűrűsége igen nagy – még nagyobb a térfogatához képest. Így 1 kg befektetési arany kisebb mint egy tábla csoki, és könnyedén elfér egy nadrágzsebben. Ugyanakkor akár egy lakást is lehet érte venni. Kis helyigénye miatt könnyű tárolni és szállítani, könnyű elrejteni (háborúban, zavaros időkben ez komoly előny), évezredek óta általánosan elfogadott fizetőeszköz az egész világon, és – talán ez a legfontosabb – tulajdonosait mindig képes volt megvédeni vagyonuk elértéktelenedésétől.

Az arany és vele a befektetési aranytermékek árának növekedésére számos felhajtóerő fog hatni a jövőben, és így a befektetési arany tűnik hosszú távon a legbiztosabb, vásárlóerejét megőrizni leginkább képes befektetési eszköznek. Az arany egyre inkább elfogadottá válik politikailag is, még olyanok is, mint a Világbank elnöke, Robert Zoellick, vagy az amerikai Fed korábbi elnöke, Alan Greenspan – aki az arany iránti rajongással cseppet sem vádolható, és akinek komoly szerepe van a dollár gyorsuló értékvesztésében – a világ pénzügyi rendszerének az aranystandardhoz (ahol egy ország pénzmennyisége az ország aranytartalékainak függvényében alakul) való visszatérést szorgalmazza. Az aranyat egyre kevesebben tekintik nyersanyagnak, a bankok és a tőzsdei kereskedő cégek a devizák között kereskednek vele. Sokan mondják, hogy valójában nem az arany árfolyama ingadozik a különböző országok pénzéhez viszonyítva, hanem a különböző devizák árfolyama ingadozik (és hosszabb távon csökken) az aranyhoz – mint egyetlen biztos ponthoz – képest.

Vegyen Ön is befektetési aranyat, és biztosítsa saját és szerettei jövőjét. Ha felkeltettük érdeklődését, a Correct Gold befektetési aranytermékeivel szívesen áll az Ön rendelkezésére.

A fentiek nem számítanak ajánlattételnek. Mielőtt befektetési aranyat vásárolna, beszéljen egy független befektetési tanácsadóval!

Anthony Boeckh: The Great Reflation: How Investors Can Profit From the New World of Money (Wiley, 2010)

Thilo Sarrazin: Europa braucht den Euro nicht (DVA, 2012)

Marc Faber: Tomorrow’s Gold – Asia’s Age of Discovery (CLSA Books, 4. kiadás, 2010)

Charles Kindleberger: Manias, Panics and Crashes (Palgrave Macmillan, 6. kiadás, 2011)

Murray N. Rothbard: The Austrian Theory of Money (http://mises.org/document/610)

Ronald-Peter Stoeferle: Special Report Gold 2012 – In GOLD we TRUST (Erste Group Research, 2012)

(www.erstegroup.com/en/Downloads/0901481b800bb26c.pdf)

Marc Faber (ed.): The Gloom, Boom & Doom Report (befektetési hírlevél)

Az arany a természetben elemi állapotban előforduló, jellegzetes színű, ritka nemesfém, amely a történelem kezdetei óta ismert, a periódusos rendszer 79. eleme. Vegyjele Au, mely az arany latin nevéből (aurum) származik.
http://hu.wikipedia.org/wiki/Arany

 

Befektetési aranynak számít Magyarországon az ÁFA-törvény (2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról) 235.§-a szerint a legalább 995 ezrelék, vagy azt meghaladó tisztaságú, a nemesfémpiacokon elfogadott, de legalább egy grammot meghaladó súlyú, rúd vagy lemez formájú arany. Ugyanígy befektetési aranynak számít a legalább 900 ezrelék vagy azt meghaladó tisztaságú, az 1800. év után vert aranyérme, amely az érmét kibocsátó államban jelenleg is törvényes fizetőeszköz vagy korábban az volt, feltéve, hogy az érme értékesítésének szokásos piaci ára legfeljebb 80 százalékkal haladja meg az érme aranytartalmának nemesfémpiacokon kialakult szabadpiaci értékét.

További információk:

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0700127.TV

Sokan teszik fel ezt a kérdést, és sokan kétségeik miatt nem mernek aranyba fektetni. Pedig az arany valódiságát megfelelő műszerekkel egyértelműen meg lehet állapítani.

Kérjük, olvassa el cikkünket! 

Az aranyszámla és más, aranyba vagy egyéb nemesfémbe fektető programok nagy hátránya, hogy a bankszámlához hasonlóan csupán egy követelést jelentenek a számlát vezető, illetve a befektetési programot kezelő céggel szemben. Az aranyat nem a pénzünk befizetésekor, hanem később, esetleg külön feltételek teljesülése esetén kapjuk csak meg. Ráadásul ezekre a befektetési programokra nem vonatkozik semmilyen betétbiztosítási alap, ezt a tevékenységet nem felügyeli a PSZÁF. Így Ön ki van téve annak a kockázatnak, amelyet az aranyszámlát vagy befektetési programot kínáló cég fizetőképessége jelent. Amennyiben a számlavezető csődbe megy, a követelésünk “füstbe mehet”. (Ugyanez a kockázat fennáll akkor is, ha olyan cégnél veszünk aranyat, amelyik a pénzt előre elkéri, és csak későbbi időpontra vállalja a kifizetett termék átadását.) A hosszadalmas csődeljárást követően lehet, hogy a befektetésünk egy részéről vagy akár egészéről lemondhatunk, mint ahogy az Aranyközpont Zrt. esetében is várható.

Ezért a Correct Gold a befektetési arany – lehetőleg raktárkészletről, készpénz ellenében történő – megvásárlását és biztos helyen való tárolását javasolja. Ahogy honlapunk főoldalán látható, a Correct Gold igyekszik minden terméket raktáron tartani.

A Correct Gold által kínált befektetési aranylemezek kizárólag a legismertebb európai gyártó, a svájci Argor Heraeus termékei. Az Argor Heraeus 1961 óta szerepel a London Bullion Market Association úgynevezett Good Delivery listáján, és 2004. óta egyike annak az öt társaságnal, amelyek minősítik a listán szereplő, vagy abba felvételüket kérő cégeket.

(A német Heraeus és a Münze Österreich – az osztrák pénzverde – az Argor Heraeus gyár tulajdonosai, ezért a logójukat viselő lemezek is az Argor Heraeusnál készülnek.) Minden általunk kínált termék 999,9 ezrelék finomságú. Ezeket a világon mindenütt bevizsgálás nélkül, a világpiaci aranyár közelében készpénzre váltják, hiszen azok könnyen továbbértékesíthetők.
Így Önnek nem kell aggódnia, hogy olyan terméket kap, amely miatt a későbbi újraértékesítés során problémái keletkezhetnek.

(A good delivery minősítéssel nem rendelkező gyártók aranytermékeit általában jóval alacsonyabb áron lehet csak készpénzre váltani, továbbértékesítésük nem – vagy csak korlátozott mértékben – lehetséges. Aranytartalmuk pontos megállapításához nem ritkán költséges és időigényes bevizsgálás szükséges.)

A Correct Goldnál kapható befektetési aranyérmék a világ legismertebb gyártóitól származnak, és a legkeresettebbek Európában és azon kívül is. A kibocsátó országban törvényes fizetőeszköznek számítanak. A Wiener Philharmoniker, a Maple Leaf és az ausztrál Kangaroo érmék színaranyból készülnek, amit jelez a rajtuk szereplő 999.9 illetve fine gold felirat, finomságuk tehát megegyezik az általunk forgalmazott befektetési aranytömbök finomságával. Így szintén gond nélkül újra pénzre válthatók bárhol a világon. A dél-afrikai Krugerrand érmék finomsága 916 ezrelék, tehát ezek nem színaranyból készülnek, de ezekben is a rajtuk lévő felirat szerinti aranytartalom van, tehát pl. az egy unciás érme pontosan egy uncia (31,1 gramm) színaranyat tartalmaz, emiatt az érme tömege csaknem 34 gramm.

KÉSZPÉNZZEL A KÖZPONTUNKBAN

A Correct Gold központjában (Bp. VIII. József krt. 40.) Ön készpénzért a diszkrét kasszánkban kapja meg a kiválasztott termékeket, a fizetéssel egy időben. Igyekszünk minden terméket raktáron tartani, hogy Önnek ne kelljen várakozni a megvenni kívánt aranytermékekre.
Így Ön a Correct Goldnál nincs kitéve annak a kockázatnak, amit egyes más cégek gyakorlata jelent, amikor előre elkérik a pénzt, és csak későbbre vállalják az arany átadását, vagy – mint arra Magyarországon is van példa az Aranyközpont és a Safety Gold esetében – a kifizetett aranytömbök átadása sohasem történik meg…
Ha az Ön által választott termék éppen nincs raktáron, vagy Ön egy – megítélése szerint kedvező – árat szeretne lekötni, de éppen nem áll rendelkezésére a teljes vételár, akkor foglalói szerződés és mindössze 5% foglaló befizetése mellett erre is van lehetőség.

KÉSZPÉNZZEL VALAMELYIK PÉNZVÁLTÓBAN

Ha Ön a Correct Gold központjába nem tud vagy nem akar befáradni, és inkább a Correct Change pénzváltó hálózat valamelyik üzletében szeretné átvenni az aranyat, menjen be az Önhöz legközelebbi pénzváltóba, vagy lépjen kapcsolatba központunkkal pl. telefonon. Jelenleg Debrecenben, Miskolcon, Szegeden, Győrben, Veszprémben, Pécsen, Nyíregyházán, Sopronban, Zalaegerszegen, Kaposváron, Kecskeméten, Szolnokon, Székesfehérváron, Egerben, Békéscsabán és szinte az összes budapesti Correct Change váltóban azonnal, készletről, azonos áron kapja meg a kívánt termékeket, mint a központi irodánkban. Amennyiben Ön olyan pénzváltóba tud csak menni, ahol nincs készlet, vagy a keresett termék éppen elfogyott, akkor Önnel a pénzváltóban foglalói szerződést kötnek, ami alapján az Ön által kiválasztott aranyterméket öt munkanapon belül a pénzváltóba szállítjuk, a termék megérkezéséről Önt értesítjük, és ezután Ön a terméket a pénzváltóból a teljes vételárból fennmaradó összeg kiegyenlítésével elviheti. Természetesen a vételárba beszámít az Ön által befizetett foglaló összege, amely csupán a teljes vételár 5 százaléka. A pénzváltóban történő átvételnél Önt sem szállítási, sem egyéb költség ugyanúgy nem terheli, mintha a központunkban venné át a terméket. A vételár ilyenkor a foglalói szerződés megkötésekor érvényes eladási árunk, mely szerepel a szerződésen is. A foglaló befizetésére éppen azért van szükség, hogy biztosítani tudjuk a szerződésen szereplő eladási árat.

ÁTUTALÁSSAL

A Correct Goldnál természetesen átutalással is fizethet. Mivel az arany ára minden percben változik, így először egy foglalót, a termék árának körülbelül 5%-át kell átutalnia egy díjbekérő alapján, amit elküldünk az Ön e-mail címére. Miután az Ön átutalása megérkezett cégünk bankszámlájára, a termék árát rögzítjük és a fennmaradó összegről (teljes ár mínusz a foglaló összege) szintén egy díjbekérőt küldünk Önnek. Miután ez az utalás is megérkezik cégünk bankszámlájára, értesítjük Önt telefonon és a rendelt termékeket átveheti a Correct Gold központjában, vagy – ha Ön azt kéri – elküldjük az Ön által kiválasztott pénzváltóba, ahol Ön – személyazonosságának igazolása után – átveheti azt. Ekkor Önt szállítási költség ugyanúgy nem terheli, mintha a központunkban venné át a terméket.

A befektetési aranytermékek az ÁFA-törvény (2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról) 235. és 236. §-a alapján ÁFA-mentesek. Ez az adómentesség az Európai Unió előírásának köszönhető, így Magyarország egyoldalúan ezt nem tudja megváltoztatni. Más nemesfémekből készült termékekre az általános ÁFA-kulcs (jelenleg 27%) vonatkozik, így ezek befektetésként nem jönnek szóba.
Amennyiben Ön befektetési aranyát eladja, az azon keletkezett nyereséget személyi jövedelemadó terheli ugyanúgy, mint bármilyen más befektetést. Az eladási ár és a beszerzési ár közötti különbség – csökkentve a törvény szerint elszámolható értékesítési költségekkel – jövedelemnek minősül, és SZJA köteles. Az adókötelezettséget az adózó önbevallással köteles rendezni.

További információk:
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99500117.TV
http://adozona.hu/szja_ekho_kulonado 

Fontos, hogy a laminált műanyagba csomagolt aranylemezeket felbontás nélkül tárolja, mert a felbontott vagy sérült csomagolású lemezeket általában csak alacsonyabb áron lehet értékesíteni, sőt egyes cégek esetleg egyáltalán nem vásárolják meg. Cégünk sérült termék, illetve sérült vagy hiányzó csomagolás esetén a vételárból általában 1%-ot von le, mivel ezeket a termékeket csak nyersanyagként lehet értékesíteni.

Természetesen bármikor megvesszük a nálunk vásárolt befektetési aranyat. Nem jelent gondot az sem, ha Ön olyan befektetési aranyterméket akar eladni, amelyet nem a Correct Goldnál vásárolt. Amennyiben az Ön terméke és annak csomagolása sérülésmentes, és megegyezik a honlapunkon látható termékek valamelyikével, a honlapon közzétett vételáron, mennyiségi korlátozás nélkül, készpénzért megvásároljuk. Mivel a Correct Gold nem csak befektetési arannyal foglalkozik, bármilyen aranyterméket megvásárolunk a világpiacihoz nagyon közeli áron. Ha az Ön befektetési aranya vagy annak csomagolása sérült, esetleg hiányzik a certifikát (eredetigazolás), vagy olyan befektetési aranyat akar eladni, amelyet a Correct Gold nem forgalmaz, és így a termék a honlapunk főoldalán lévő táblázatban sem látható, ármegállapításért forduljon munkatársainkhoz!

Jelenleg aranytermékek megvételét azonnali készpénzfizetés vagy átutalás ellenében a központunkon kívül csak Debrecenben és Pécsett tudjuk lebonyolítani, de azokban a vidéki pénzváltókban, ahol készletről történő értékesítés van, az ár átadáskori rögzítésével átvesszük az általunk forgalmazott típusokkal megegyező befektetési aranytermékeket, és azt saját költségünkre a központba szállítjuk. Miután itt szakembereink meggyőződtek a befektetési aranytermékek valódiságáról, a pénzváltóban kifizetik Önnek az átvett termékek ellenértékét azon az áron, amelyet az átvételkor rögzítettek. Amennyiben Ön azt választja, központunk azonnal át is tudja utalni a vételárat az Ön bankszámlájára. Így néhány napon belül hozzájut pénzéhez.

A fent felsorolt pénzváltókban lehetőség van egyéb aranytermékek (törtarany) eladására is, azonban ezeknél az átvételi ár az arany – központunkban történt – bevizsgálása után, a bevizsgáláskor érvényes, honlapunkon is közzétett felvásárlási árunk lesz. Természetesen Önnek lehetősége van az ügylettől elállni, ilyenkor hiánytalanul visszaküldjük az aranyat a pénzváltóba, ahol Ön átveheti azt. Amennyiben Ön elfogadja az árat, azt a fentiekhez hasonlóan fizeti ki a pénzváltó készpénzben vagy banki átutalással a központunk.

Minden befektetési aranylemez, amely a Correct Goldnál kapható, rendelkezik a London Bullion Market Association nevű szervezet good delivery minősítésével. A Correct Gold azonban még ennél is magasabbra teszi a mércét, és csak olyan befektetési aranytermékeket forgalmaz, amelyek az egész világon ismertek és keresettek.

Mind az Argor Heraeus, mind a Münze Österreich néven kapható aranytömbök Svájcban, az Argor Heraeus gyárában készülnek, amely a világ egyik legismertebb gyártója. (A Münze Österreich résztulajdonosa a svájci gyárnak, és csak az érméket verik Bécsben, az aranytömböket Svájcban gyártatják.) Ezért Ön bárhol, bármikor eladhatja a nálunk vásárolt termékeket. A Correct Gold által kínált befektetési aranytömböket és aranyérméket aszerint választottuk ki, hogy a lehető legjobb minőség a lehető legnagyobb ismertséggel párosuljon.

Így Önnek nem kell aggódnia, hogy egy későbbi eladási szándék esetén tudja-e értékesíteni befektetési aranyát, akár évtizedek múlva, és akár a világ másik végén is.

Ön beadja eladni kívánt törtarany termékeit. Mi megmérjük egy hitelesített mérleggel, hogy hány grammról van szó, illetve hozzávetőlegesen megállapítjuk hány karátosak az aranyak (ezek legjellemzőbben 14 ill. ritkábban 18 de természetes lehet más is), majd mondunk egy hozzávetőleges árat. Ha ez Önnek nem felel meg, sértetlenül visszakapja ékszereit. Ha nagyjaból ennyire gondolt, akkor mi kikövezzük vagy szétvágjuk a kétes ékszereket illetve királysavval ellenőrizzük, hogy pontosan hány karátosak. Ezután újabb mérés következhet (mert az esetlegesen kiszedett kövek, illetve más fémek súlyát nem tudjuk aranyáron megvásárolni), majd megállapítjuk a pontos árat. Ezután Ön még mindig visszaléphet természetesen az üzlettől, de sajnos csak a megrongált ékszereket tudjuk visszaadni. Ha viszont minden stimmel, ott helyben, biztonságos körülmények között, azonnal kifizetjük készpénzben az összeget akár forintban, akár euróban.

 

További információkat a törtarany felvásárlás menüpontban olvashat.

Amennyiben Ön eladni kíván – függetlenül attól, hogy törtaranyról, ezüstről vagy befektetési aranyról van szó – a hatályos jogszabályok értelmében valamilyen fényképes igazolvánnyal (személyi igazolvány, vezetői engedély vagy útlevél) és lakcímkártyával kell igazolnia magát. Ezek alapján saját könyvelésünk számára vételi jegyet állítunk ki, melynek egy példányát átadjuk Önnek. Ezért kérjük, a fenti dokumentumokat hozza magával. Más papírra (pl. számla a vételről) nincs szükség.

Befektetési aranynál hozza magával a gyártó által kiállított certifikátot, amennyiben az nincs hozzácsomagolva az aranytermékhez. A certifikát többnyire (100 grammos termékig mindig) a csomagolásban van, de ennél nagyobb tömböknél esetenként külön.

Sokan fordulnak hozzánk azzal, hogy megtakarításaikat vagy annak egy részét aranyba fektessék.

Néhányan úgy gondolják, hogy az a legjobb számukra, ha sok kis aranylapkát vesznek, mert akkor ezeket könnyen pénzzé tudják majd tenni. Ez ugyan igaz, de mi mindenkinek a figyelmébe szoktuk ajánlani, hogy minél kisebb az arany, annál magasabb a fajlagos előállítási költsége, tehát 1 gramm aranyra annál magasabb költség jut. Cégünk mindegyik befektetési aranyterméket nagyon alacsony árréssel árusítja, a vételi és eladási ár közötti különbség nagy része a fix, és euróban meghatározott gyártási költség, amit a gyártó nekünk is kiszámláz.

A jelenlegi árakat alapul véve a 2 grammos aranylapka eladási ára csaknem 17 százalékkal magasabb mint a felvásárlási ára, míg a 20 grammosnál ez a különbség már csak kb. 5 %, a 100 grammosnál kb. 2,5 %, az 1 kg-osnál pedig 2 % körül van. Ebből látható, hogy akkor járunk jobban, ha nagyobb súlyú aranytermékeket veszünk. Akár részvényt, akár befektetési alapot vagy ingatlant vásárolunk, mindig vannak a vételkor költségek, amit a vételáron felül ki kell fizetnie a vásárlónak. (Vannak esetek, amikor a költségek egy részét beépítik az árba, és így “elrejtik”, de ettől még ezt megfizetjük.) A befektetésünknek tehát ezeket a költségeket kell először “visszatermelnie”, hogy kiszálláskor ne veszítsünk. Így ha pl. 5 százalékkal nő az aranyárfolyam a vásárlásunkkor érvényeshez képest, akkor egy 20 grammos lapkával még csak nullszaldós a befektetésünk, míg egy 100 grammos már 2,5% nyereséget hozott, de a 20 grammnál kisebb lapkákkal még bőven mínuszban vagyunk.

Természetesen érdemes figyelembe venni azt is, hogy ne egyetlen aranytömbbe fektessük az összes erre szánt pénzünket, hiszen akkor eladni is csak egyben tudjuk az egészet. Ezért érdemes az ésszerűség keretein belül kisebb lapkákat is vásárolni, de ügyeljünk arra, hogy ne aprózzuk el túlságosan az aranybefektetésünket, mert azzal csak a gyártó jár jól, a befektető biztosan nem.