ZÁLOGKÖLCSÖN NYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI

jelen Hirdetmény hatályba lépésének napja: 2017. 09.18.

Érvényes a fenti időpontot követően nyújtott zálogkölcsönökre és kezdeményezett zálogkölcsön hosszabbításokra.

A  hirdetményt letöltheti innen 

1./ A zálogkölcsön nyújtásához kapcsolódó díjak, költségek, kamatok

Ügyleti kamat:

Hitelező a kölcsön folyósításától a zálogtárgy kiváltásának napjáig, a kölcsön lejáratát megelőző visszafizetés esetén a visszafizetés napjáig, azaz a kölcsöntartozás időtartamára az Üzletszabályzatban meghatározottak szerint számított ügyleti kamatra jogosult, amelynek megfizetése a zálogtárgy kiváltásának és a kölcsön visszafizetésének napján, a kölcsön futamidejének meghosszabbítása esetén a meghosszabbítás napján esedékes. Az ügyleti kamat mértékét a Hirdetmény és a zálogjegy tartalmazza. Az ügyleti kamat alapja a Szerződésben meghatározott kölcsönösszeg, illetőleg annak vissza nem fizetett része. Az ügyleti kamat mértéke a kölcsön futamideje alatt nem változik.

 • 30 napos futamidő esetén: évi 12,00 %;

 • 45 napos futamidő esetén: évi 12,00 %;

 • 90 napos futamidő esetén: évi 12,00 %;

Az ügyleti kamat számításának módja:

kölcsönösszeg x kamat évi % x kamatnapok száma

36 500 nap

15 napon belüli visszafizetés esetén az ügyleti kamat normál hitelek esetében nem kerül felszámításra függetlenül a futamidőtől. (VIP kategóriás ügyfelekre nem vonatkozik).

Kezelési költség:

Hitelező a kölcsön nyújtásával kapcsolatos feladatok ellátásáért – ideértve a hitelbírálati díjat és a zálogfedezet értékbecslésének díját – a kölcsön folyósításakor esedékes, egyszeri, a Hirdetményben meghatározott mértékű kezelési költségre jogosult. A kezelési költség az Ügyfél által fizetendő és a Hitelezőt megillető egyszeri költség. A kezelési költség alapja a Szerződésben meghatározott kölcsönösszeg; az adott Szerződés tekintetében a kezelési költség a szerződéskötéskor irányadó kezelési költség. A kezelési költség esedékessége a kölcsön folyósításának napja. A kezelési költség mértéke:

 • 30 napos futamidő esetén: egyszeri 1,50 %;

 • 45 napos futamidő esetén: egyszeri 2,50 %;

 • 90 napos futamidő esetén: egyszeri 5, 00 %;

Késedelmi kamat:

A késedelmi kamat a Hitelezőt késedelem esetén a lejárat napját követő naptól a zálogtárgy kiváltásának napjáig, legfeljebb a türelmi idő lejáratáig illeti meg.

Alapja a Szerződésben meghatározott kölcsönösszeg, mértéke:

 • 30 napos futamidő esetén: az alapkamaton felül plusz 8%, azaz: évi 20,00 %.

 • 45 napos futamidő esetén az alapkamaton felül plusz 8%, azaz: évi 20,00 %;

 • 90 napos futamidő esetén: az alapkamaton felül plusz 8%, azaz: évi 20,00 %.

Kezelési pótdíj:

Kezelési pótdíj a futamidő lejáratát követően a türelmi idő lejáratáig maximum 3 alkalommal kerül felszámolásra, a türelmi idő 1. napján, 15. napján és 30. napján. Alapja a Szerződésben meghatározott kölcsönösszeg, mértéke 1,5% .

Hosszabbítási díj:

A Szerződés futamidejének meghosszabbítása esetén Hitelező a Hirdetményben meghatározott mértékű egyszeri hosszabbítási díjra jogosult. A hosszabbítási díj alapja a Szerződés futamidejének meghosszabbítására irányuló megállapodásban meghatározott kölcsönösszeg, mértéke a 30, 45, 90 napos hitel esetén 3 %.

Az adott Szerződés tekintetében a hosszabbítási díj a Szerződés futamidejének meghosszabbításkor irányadó hosszabbítási díj. A hosszabbítási díj esedékessége a Szerződés futamideje meghosszabbításának napja.

2./A záloghitel futamideje:

A záloghitel futamideje az ügyfél kérésének megfelelően az alábbiak szerint alakulhat:

 • 30 naptári nap azzal, hogy a 30. nap egybeesik a zálogjegyen meghatározott lejárati nappal.

 • 45 naptári nap azzal, hogy a 45. nap egybeesik a zálogjegyen meghatározott lejárati nappal.

 • 90 naptári nap azzal, hogy a 90. nap egybeesik a zálogjegyen meghatározott lejárati nappal.

3./ Türelmi idő:

A záloghitel futamideje alapján a következőképpen alakul:

 • 30 napos futamidő esetén a lejáratot követő 30. nap;

 • 45 napos futamidő esetén a lejáratot követő 30. nap;

 • 90 napos futamidő esetén a lejáratot követő 30. nap;

4./ A záloghitel fedezetének köre:

Törtarany, befektetési arany, arany- és ezüst érme, arany-, ezüst- és platina ékszerek és órák, egyéb ezüst használati tárgyak.

a., törtarany,

b., különleges nemesfém és egyéb tárgyak (, arany-, ezüst- és platina ékszerek és órák)

c., befektetési arany, érme

d., ezüst használati tárgyak

5./ Zálogkölcsön mértéke:

A nyújtható zálogkölcsön maximális mértéke az alábbiak szerint alakul:

 • a., és d., esetében legfeljebb a zálogtárgy becsértékének 90%-a,

 • c., esetében legfeljebb a zálogtárgy becsértékének 85%-a,

 • b., esetében legfeljebb a zálogtárgy becsértékének 70%-a.

Az ügyfél kérheti ennél alacsonyabb összeg hitelezését is. A tényleges becsérték feltüntetése ilyenkor is kötelező.

6./ Zálogkölcsön összege:

A zálogkölcsön minimális összege 5000 Ft.

A zálogkölcsön maximális összege egy zálogjegyre 15.000.000 Ft.

A zálogkölcsön maximális összege egy ügyfélnek 100.000.000 Ft.

A becsüs 1,5 millió Ft feletti kölcsönösszegről a fiókvezető hozzájárulásával dönthet.

20 millió Ft feletti kölcsön esetében igazgatósági hozzájárulás szükséges.

7./ Zálogkölcsön meghosszabbítása

A zálogkölcsön az ügyfél kérésére meghosszabbítható a türelmi idő eltelte előtt. Hosszabbításra csak azt követően kerülhet sor, hogy az esedékes kamat, az esetleges késedelmi kamattal kiegyenlítésre került. A zálogkölcsön meghosszabbítása esetén egyszeri hosszabbítási díjat kell fizetni.

A hosszabbítási díj mértéke a 30, 45, 90 napos hitel esetén 3 %., mely a hosszabbítással egyidejűleg fizetendő.

8./ VIP kategóriák

A vezetőség elbírálása alapján lehetőség van az ismert, jól fizető ügyfelek részére kedvezményes feltételeket kínálni. VIP kategóriás ügyfelekre nem vonatkozik a 15 napon belüli visszafizetés esetén a kamat elengedése!

VIP1: 90 napos befektetési arany zálogosításánál a 5%-os kezelési költség helyett csak 3%-ot számolunk fel (THM 27,35%)(max. 250 g-ig)

VIP2: 1.000.000 Ft-ot meghaladó hitelösszeg esetén

 • 90 napos hitelnél
 • Kezelési díj 5% helyett 3% lesz
 • 30 napos hitelnél:
 • Kezelési díj 1,5% helyett 1% lesz

  VIP3:

 • 90 napos hitelné
 • Kezelési díj 5% helyett 1,5% lesz
 • 30 napos hitelnél:
 • Kezelési díj 1,5% helyett 0,5% lesz