ZÁLOGKÖLCSÖN NYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI

jelen Hirdetmény hatályba lépésének napja: 2018. 03.22.

Érvényes a fenti időpontot követően nyújtott zálogkölcsönökre és kezdeményezett zálogkölcsön hosszabbításokra.

Az üzletszabályzatot letöltheti innen

A  hirdetményt letöltheti innen 

 1. sz. melléklet

HIRDETMÉNY

 

Érvényes a 2015.12.01-ét követően nyújtott zálogkölcsönökre, és kezdeményezett zálogkölcsön hosszabbításokra .

1./ A zálogkölcsön nyújtásához kapcsolódó díjak, költségek, kamatok

Ügyleti kamat:

Hitelező a kölcsön folyósításától a zálogtárgy kiváltásának napjáig, a kölcsön lejáratát megelőző visszafizetés esetén a visszafizetés napjáig, azaz a kölcsöntartozás időtartamára az Üzletszabályzatban meghatározottak szerint számított ügyleti kamatra jogosult, amelynek megfizetése a zálogtárgy kiváltásának és a kölcsön visszafizetésének napján, a kölcsön futamidejének meghosszabbítása esetén a meghosszabbítás napján esedékes. Az ügyleti kamat mértékét a Hirdetmény és a zálogjegy tartalmazza. Az ügyleti kamat alapja a Szerződésben meghatározott kölcsönösszeg, illetőleg annak vissza nem fizetett része. Az ügyleti kamat mértéke a kölcsön futamideje alatt nem változik.

 

 • 30 napos futamidő esetén: évi 12,00 %;
 • 45 napos futamidő esetén: évi 12,00 %;
 • 90 napos futamidő esetén: évi 12,00 %;

 

Az ügyleti kamat számításának módja:

kölcsönösszeg  x  kamat évi % x kamatnapok száma

36 500 nap

15 napon belüli törlesztés esetén a hitelkamat nem kerül felszámításra futamidőtől függetlenül.

Kezelési költség:

Hitelező a kölcsön nyújtásával kapcsolatos feladatok ellátásáért – ideértve a hitelbírálati díjat és a zálogfedezet értékbecslésének díját – a kölcsön folyósításakor esedékes, egyszeri, a Hirdetményben meghatározott mértékű kezelési költségre jogosult. A kezelési költség az Ügyfél által fizetendő és a Hitelezőt megillető egyszeri költség. A kezelési költség alapja a Szerződésben meghatározott kölcsönösszeg; az adott Szerződés tekintetében a kezelési költség a szerződéskötéskor irányadó kezelési költség. A kezelési költség esedékessége a kölcsön folyósításának napja. A kezelési költség mértéke:

 

 • 30 napos futamidő esetén: évi 1,50 %;
 • 45 napos futamidő esetén: évi 2,50 %;
 • 90 napos futamidő esetén: évi 5, 00 %;

 

Késedelmi kamat:

A késedelmi kamat a Hitelezőt késedelem esetén a lejárat napját követő naptól a zálogtárgy kiváltásának napjáig, legfeljebb a türelmi idő lejáratáig illeti meg.

Alapja a Szerződésben meghatározott kölcsönösszeg, mértéke:

 • 30 napos futamidő esetén: az alapkamaton felül plusz 8%, azaz: évi 20,00 %.
 • 45 napos futamidő esetén az alapkamaton felül plusz 8%, azaz: évi 20,00 %;
 • 90 napos futamidő esetén: az alapkamaton felül plusz 8%, azaz: évi 20,00 %.

 

Kezelési pótdíj:

Kezelési pótdíj a futamidő lejáratát követő 1. naptól 15 naponként (türelmi idő alatt és azt követően is) kényszerértékesítésig, de maximum 6 cikluson át kerül felszámolásra. Alapja a Szerződésben meghatározott kölcsönösszeg, mértéke 1,5% .

 

Hosszabbítási díj:

A Szerződés futamidejének meghosszabbítása esetén Hitelező a Hirdetményben meghatározott mértékű egyszeri hosszabbítási díjra jogosult. A hosszabbítási díj alapja a Szerződés futamidejének meghosszabbítására irányuló megállapodásban meghatározott kölcsönösszeg, mértéke a 30, 45, 90 napos  hitel esetén 3 %.

Az adott Szerződés tekintetében a hosszabbítási díj a Szerződés futamidejének meghosszabbításkor irányadó hosszabbítási díj. A hosszabbítási díj esedékessége a Szerződés futamideje meghosszabbításának napja.

 

2./A záloghitel futamideje:

A záloghitel futamideje az ügyfél kérésének megfelelően az alábbiak szerint alakulhat:

 • 30 naptári nap azzal, hogy a 30. nap egybeesik a zálogjegyen meghatározott lejárati nappal.
 • 45 naptári nap azzal, hogy a 45. nap egybeesik a zálogjegyen meghatározott lejárati nappal.
 • 90 naptári nap azzal, hogy a 90. nap egybeesik a zálogjegyen meghatározott lejárati nappal.

 

3./ Türelmi idő:

A záloghitel futamideje alapján a következőképpen alakul:

 • 30 napos futamidő esetén a lejáratot követő 30. nap;
 • 45 napos futamidő esetén a lejáratot követő 30. nap;
 • 90 napos futamidő esetén a lejáratot követő 30. nap;

 

4./ A záloghitel fedezetének köre:

Törtarany, befektetési arany, arany- és ezüst érme, arany-, ezüst- és platina ékszerek és órák, egyéb ezüst használati tárgyak.

a., törtarany,

b., különleges nemesfém és egyéb tárgyak (, arany-, ezüst- és platina ékszerek és órák)

c., befektetési arany, érme

d., ezüst használati tárgyak

5./ Zálogkölcsön mértéke:

A nyújtható zálogkölcsön maximális mértéke az alábbiak szerint alakul:

 • , és d., esetében legfeljebb a zálogtárgy becsértékének 90%-a,
 • , esetében legfeljebb a zálogtárgy becsértékének 85%-a,
 • , esetében legfeljebb a zálogtárgy becsértékének 70%-a.

 

Az ügyfél kérheti ennél alacsonyabb összeg hitelezését is. A tényleges becsérték feltüntetése ilyenkor is kötelező.

6./ Zálogkölcsön összege:

A zálogkölcsön minimális összege 5000 Ft.

A zálogkölcsön maximális összege egy zálogjegyre 15.000.000 Ft.

A zálogkölcsön maximális összege egy ügyfélnek 100.000.000 Ft.

A becsüs 1,5 millió Ft feletti kölcsönösszegről a fiókvezető hozzájárulásával dönthet.

20 millió Ft feletti kölcsön esetében igazgatósági hozzájárulás szükséges.

Az egy ügyfél által beadott 300.000,- Ft -nál magasabb hitelösszeg esetén az ügyfél köteles személyi adatait megadni.

Az azonosítási kötelezettség vonatkozik az 40.000 Ft egyedi értéket meghaladó nem tört nemesfém kategóriába tartozó zálogtárgy elhelyezésére is.
7./ Zálogkölcsön meghosszabbítása

A zálogkölcsön az ügyfél kérésére a türelmi idő eltelte előtt, illetve alatt meghosszabbítható. Hosszabbításra csak azt követően kerülhet sor, hogy az esedékes kamat, kezelési költség, valamint ha az esetlegesen felmerülő késedelmi kamat és a késedelmi kezelési pótdíj kiegyenlítésre került. A zálogkölcsön meghosszabbítása esetén egyszeri hosszabbítási díjat kell fizetni.

A hosszabbítási díj mértéke a  30, 45, 90 napos  hitel esetén 3 %., mely a hosszabbítással egyidejűleg fizetendő.

 

 

8./ VIP kategóriák

A vezetőség elbírálása alapján lehetőség van az ismert, jól fizető ügyfelek részére kedvezményes feltételeket kínálni.

 

VIP1: 90 napos befektetési arany zálogosításánál a 5%-os kezelési költség helyett csak 3%-ot számolunk fel (THM 27,35%)(max. 250 g-ig)

 

VIP2: 1.000.000 Ft-ot meghaladó hitelösszeg esetén

 • 90 napos hitelnél:

1.    Kezelési díj 5% helyett 3% lesz

 • 30 napos hitelnél:

1. Kezelési díj 1,5% helyett 1% lesz

VIP3:

 • 90 napos hitelnél:

1.Kezelési díj 5% helyett 1,5% lesz

 • 30 napos hitelnél:
 1. Kezelési díj 1,5% helyett 0,5% lesz

 

Reprezentatív példa
Futamidő30 nap45 nap90 nap
Kölcsönösszeg50 000 Ft50 000 Ft50 000 Ft
Folyósításkor esedékes egyszeri kezelési költség1,50%2,50%5,00%
Folyósításkor kézhez kapott összeg49 250 Ft48 750 Ft47 500 Ft
Kamat mértéke (éves)12%12%12%
Kamat összege a futamidő végén493 Ft740 Ft1 479 Ft
Fizetendő teljes összeg a futamidő végén50 493 Ft50 740 Ft51 479 Ft
Hitel teljes díja1 243 Ft1 990 Ft3 979 Ft
Példabeli THM mértéke35,4%38,3%38,6%