PANASZKEZELÉSI ÚTMUTATÓ


Panasz benyújtása:


1.Postai úton, levelezési cím: Correct Zálogház Zrt., 1085 Budapest, József krt. 40.

2.Eletronikus levélben, elektronikus levelezési cím: bettina.szekely@conflex.hu

3.Telefonon: +36-1-464-7400, munkanapokon 8-16 óráig, hétfői munkanapokon 8-20 óráig

+36-1-799-9828 munkanapokon 9-17 óráig.

4.Telefaxon, telefaxszám: Tel: +36-1-464-7410, +36-1-799-9821

5. Személyesen írásban és szóban, a zálogház fiókjában: 1085 Budapest, József krt. 40. szám alatt, munkanapokon 9-17 óráig

A panaszt vagy a zálogház vagy az MNB által, erre a célra közzétett nyomtatványának kitöltésével is meg lehet tenni.

Mindkét nyomtatvány elérhető a zálogház honlapján. www.correctgold.hu  zálogház „fül”, illetve a Budapest, József krt. 40. szám alatti fiókban.

A panasz felvétele után a Zálogház 30 napon belül köteles indoklással válaszolni.

Amennyiben az ügyfél nem ért egyet a Zálogház válaszával, az alábbi testületekhez fordulhat:

-A Hitelező felügyeleti szerve: Magyar Nemzeti Bank pénzügyi felügyeleti ügyfélszolgálat: 1013. Bp., Krisztina krt 39.; Levélcím: 1534. Bp., BKKP Pf. 777.; Telefon: 06-40-203-776; elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@mnb.hu.

-szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén:

Pénzügyi Békéltető Testülethez (levelezési címe: H-1525 Budapest BKKP Pf.: 172.).

  • bírósághoz.

A panaszkezelési nyomtatvány innen letölthető.