Skip to main content
Loading...


PANASZKEZELÉSI ÚTMUTATÓ


Panasz benyújtása:

Írásbeli panasz:

  • személyesen vagy más által átadott irat útján
  • postai úton, levelezési cím: Correct Zálogház Zrt., 1085 Budapest, József krt. 40.
  • eletronikus levélben, elektronikus levelezési cím: bettina.szekely@conflex.hu
  • telefaxon, telefaxszám: Tel: +36-1-464-7410

Szóbeli panasz:

  • Telefonon: +36-1-799-9828, munkanapokon 9-17 óráig, hétfői munkanapokon 9-18 óráig.
  • Személyesen írásban és szóban, a zálogház fiókjában: Correct Zálogház Zrt.  I. zálogfiókja, 1085 Budapest, József krt. 40., IV. zálogfiók 1042 Budapest,  Árpád út 84., V. zálogfiók 1039 Budapest, Pünkösdfürdő u. 52-54. nyitvatartási időben.

A panaszt vagy a zálogház vagy az MNB által, erre a célra közzétett nyomtatványának kitöltésével is meg lehet tenni.

Mindkét nyomtatvány elérhető a zálogház honlapján, illetve a Budapest, József krt. 40. szám alatti fiókban.

A panasz felvétele után a Zálogház 30 napon belül köteles indoklással válaszolni.

Amennyiben az ügyfél nem ért egyet a Zálogház válaszával, az alábbi testületekhez fordulhat:

  • Magyar Nemzeti Bank pénzügyi felügyeleti ügyfélszolgálat (levelezési címe: 1535 Budapest BKKP, Pf.: 777).
  • elektronikus úton: ugyfelszolgalat@mnb.hu
  • szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén: Pénzügyi Békéltető Testülethez (levelezési címe: H-1525 Budapest BKKP Pf.: 172.).
  • bírósághoz.

A Panaszkezelési Szabályzat innen letölthető.
A panaszkezelési nyomtatvány innen letölthető.