Zálogkölcsön nyújtásának feltételei

 

Jelen Hirdetmény hatályba lépésének napja: 2022.07.01.

Érvényes a fenti időpontot követően nyújtott zálogkölcsönökre és kezdeményezett zálogkölcsön hosszabbításokra.

Az új üzletszabályzatot letöltheti innen
Az új hirdetményt letöltheti innen
A régi üzletszabályzatot letöltheti innen
A régi hirdetményt letöltheti innen 

 

Érvényes a 2022.07.01-ét követően nyújtott zálogkölcsönökre, és kezdeményezett zálogkölcsön hosszabbításokra.


1./ A zálogkölcsön nyújtásához kapcsolódó díjak, költségek, kamatok

Ügyleti kamat:

Hitelező a kölcsön folyósításától a zálogtárgy kiváltásának napjáig, a kölcsön lejáratát megelőző visszafizetés esetén a visszafizetés napjáig, azaz a kölcsöntartozás időtartamára az Üzletszabályzatban meghatározottak szerint számított ügyleti kamatra jogosult, amelynek megfizetése a zálogtárgy kiváltásának és a kölcsön visszafizetésének napján, a kölcsön futamidejének meghosszabbítása esetén a meghosszabbítás napján esedékes. Az ügyleti kamat mértékét a Hirdetmény és a zálogjegy tartalmazza. Az ügyleti kamat alapja a Szerződésben meghatározott kölcsönösszeg, illetőleg annak vissza nem fizetett része. Az ügyleti kamat mértéke a kölcsön futamideje alatt nem változik.

 • 30 napos futamidő esetén: évi 13,00 %;
 • 45 napos futamidő esetén: évi 13,00 %;
 • 90 napos futamidő esetén: évi 13,00 %;

 

Az ügyleti kamat számításának módja:


kölcsönösszeg  x  kamat évi % x kamatnapok száma

36 500 nap

15 napon belüli törlesztés esetén a hitelkamat nem kerül felszámításra futamidőtől függetlenül.

Kezelési költség:


Hitelező a kölcsön nyújtásával kapcsolatos feladatok ellátásáért – ideértve a hitelbírálati díjat és a zálogfedezet értékbecslésének díját - a kölcsön folyósításakor esedékes, egyszeri, a Hirdetményben meghatározott mértékű kezelési költségre jogosult. A kezelési költség az Ügyfél által fizetendő és a Hitelezőt megillető egyszeri költség. A kezelési költség alapja a Szerződésben meghatározott kölcsönösszeg; az adott Szerződés tekintetében a kezelési költség a szerződéskötéskor irányadó kezelési költség. A kezelési költség esedékessége a kölcsön folyósításának napja. A kezelési költség mértéke:

 • 30 napos futamidő esetén: évi 1,75 %;
 • 45 napos futamidő esetén: évi 2,60 %;
 • 90 napos futamidő esetén: évi 5,20 %;

 

Késedelmi kamat:

A késedelmi kamat a Hitelezőt késedelem esetén a lejárat napját követő naptól a zálogtárgy kiváltásának napjáig, legfeljebb a türelmi idő lejáratáig illeti meg.

Alapja a Szerződésben meghatározott kölcsönösszeg, mértéke:

 • 30 napos futamidő esetén: az ügyleti kamaton felül plusz 8%, azaz: évi 20,00 %.
 • 45 napos futamidő esetén az ügyleti kamaton felül plusz 8%, azaz: évi 20,00 %;
 • 90 napos futamidő esetén: az ügyleti kamaton felül plusz 8%, azaz: évi 20,00 %.

 

Kezelési pótdíj:

Kezelési pótdíj a futamidő lejáratát követően a türelmi idő lejáratáig kerül felszámolásra, a türelmi idő 1. napján, valamint ezután 7 naponta maximum 4 alkalommal. Alapja a Szerződésben meghatározott kölcsönösszeg, mértéke a türelmi idő első napján 2,8%, a további esedékes napokon 1,5 %.

A Hirdetményben a 8. VIP. kategóriák menüpontjában található a kedvezményes hitelek esetén felszámított kezelési pótdíj mértéke.

Hosszabbítási díj:

A Szerződés futamidejének meghosszabbítása esetén Hitelező a Hirdetményben meghatározott mértékű egyszeri hosszabbítási díjra jogosult. A hosszabbítási díj alapja a Szerződés futamidejének meghosszabbítására irányuló megállapodásban meghatározott kölcsönösszeg, mértéke a 30, 45, 90 napos hitel esetén 3 %.

Az adott Szerződés tekintetében a hosszabbítási díj a Szerződés futamidejének meghosszabbításkor irányadó hosszabbítási díj. A hosszabbítási díj esedékessége a Szerződés futamideje meghosszabbításának napja. A hosszabbítás új elhelyezésnek minősül, ezért az elhelyezéskori kezelési költség felszámításra kerül.

Értékesítés költsége:

A hitelező a kényszerértékesített tételek esetében értékesítési költséget számít fel az eladási árat alapul véve. Az értékesítés költsége magában foglalja az esetleges olvasztás, színítés, fémjelzés, tisztítás, javítás, csiszolás, fényképezés, aukción való részvétel, reklámozás, őrzés, nyomtatványok költségét. Az értékesítési költség az eladási ár 30%-a, maximum a zálogtárgy eladási ára és a hitelező követelésének (hitel+kamat+késedelmi kamat+kezelési pótdíj) különbsége erejéig.

 

2./A záloghitel futamideje:

A záloghitel futamideje az ügyfél kérésének megfelelően az alábbiak szerint alakulhat:

 • 30 naptári nap azzal, hogy a 30. nap egybeesik a zálogjegyen meghatározott lejárati nappal.
 • 45 naptári nap azzal, hogy a 45. nap egybeesik a zálogjegyen meghatározott lejárati nappal.
 • 90 naptári nap azzal, hogy a 90. nap egybeesik a zálogjegyen meghatározott lejárati nappal.

 

3./ Türelmi idő:

A záloghitel futamideje alapján a következőképpen alakul:

 • 30 napos futamidő esetén a lejáratot követő 30. nap;
 • 45 napos futamidő esetén a lejáratot követő 30. nap;
 • 90 napos futamidő esetén a lejáratot követő 30. nap;

 

4./ A záloghitel fedezetének köre:

Törtarany, befektetési arany, arany- és ezüst érme, arany-, ezüst- és platina ékszerek és órák, egyéb ezüst használati tárgyak.

a., törtarany,
b., különleges nemesfém és egyéb tárgyak (, arany-, ezüst- és platina ékszerek és órák)
c., befektetési arany, érme
d., ezüst használati tárgyak

 

5./ Zálogkölcsön mértéke:

A nyújtható zálogkölcsön maximális mértéke az alábbiak szerint alakul:

a., esetében legfeljebb a zálogtárgy becsértékének 90%-a,
b.,c. esetében legfeljebb a zálogtárgy becsértékének 85%-a,
d. esetében legfeljebb a zálogtárgy becsértékének 80%-a,
 

Az ügyfél kérheti ennél alacsonyabb összeg hitelezését is. A tényleges becsérték feltüntetése ilyenkor is kötelező.

 

6./ Zálogkölcsön összege:

A zálogkölcsön minimális összege 2000 Ft.

A zálogkölcsön maximális összege egy zálogjegyre 15.000.000 Ft.

A zálogkölcsön maximális összege egy ügyfélnek 100.000.000 Ft.

A becsüs 1 millió Ft feletti kölcsönösszegről a fiókvezető hozzájárulásával dönthet.

20 millió Ft feletti kölcsön esetében igazgatósági hozzájárulás szükséges.

 

7./ Zálogkölcsön meghosszabbítása

A zálogkölcsön az ügyfél kérésére a türelmi idő eltelte előtt, illetve alatt meghosszabbítható. Hosszabbításra csak azt követően kerülhet sor, hogy az esedékes kamat, kezelési költség, valamint ha az esetlegesen felmerülő késedelmi kamat és a késedelmi kezelési pótdíj kiegyenlítésre került. A zálogkölcsön meghosszabbítása esetén egyszeri hosszabbítási díjat kell fizetni.

A hosszabbítási díj mértéke a 30, 45, 90 napos hitel esetén 3%., mely a hosszabbítással egyidejűleg fizetendő.

 

8./ VIP kategóriák

A vezetőség elbírálása alapján lehetőség van az ismert, jól fizető ügyfelek részére kedvezményes feltételeket kínálni.

VIP1: befektetési arany érme és tömb elhelyezése esetén vehető igénybe.

 • 90 napos hitelnél:
 1. Kezelési díj 5,2% helyett 3,0% lesz
 2. Hosszabbítási díj: nincs
 3. Kezelési pótdíj a türelmi idő 1. napjától 7 naponta: 1%
 • 30 napos hitelnél:
 1. Kezelési díj 1,75% helyett 1,5% lesz
 2. Hosszabbítási díj: nincs
 3. Kezelési pótdíj a türelmi idő 1. napjától 7 naponta: 1%
   

VIP2: 1.000.000 Ft feletti hitelösszeg esetén

90 napos hitelnél:

 • Kezelési díj 5,2% helyett 3,5% lesz
 • Hosszabbítási díj: nincs
 • Kezelési pótdíj a türelmi idő 1. napjától 7 naponta: 1%

30 napos hitelnél:

 • Kezelési díj 1,75% helyett 1,5% lesz
 • Hosszabbítási díj: nincs
 • Kezelési pótdíj a türelmi idő 1. napjától 7 naponta: 1%

 

VIP3: Igazgatói hozzájárulás szükséges

90 napos hitelnél:

 • Kezelési díj 5,2% helyett 2% lesz
 • Hosszabbítási díj: nincs
 • Kezelési pótdíj a türelmi idő 1. napjától 7 naponta: 1%

30 napos hitelnél:

 • Kezelési díj 1,75% helyett 0,75% lesz
 • Hosszabbítási díj: nincs
 • Kezelési pótdíj a türelmi idő 1. napjától 7 naponta: 1%

VIP kategóriák esetén a kamat és késedelmi kamat mértéke megegyezik a normál hitelek esetén megállapított mértékkel.
A 15 napon belüli kiváltás kamatkedvezménye nem vonatkozik a VIP kategóriákra!
 

 

Reprezentatív példa

a lejárat napján történő kiváltás esetén

Futamidő

30 nap

45 nap

90 nap

Kölcsönösszeg

50 000 Ft

50 000 Ft

50 000 Ft

Folyósításkor esedékes egyszeri kezelési költség

1,75%

2,60%

5,20%

Folyósításkor kézhez kapott összeg

49 125 Ft

48 700 Ft

47 400 Ft

Kamat mértéke (éves)

13%

13%

13%

Kamat összege a futamidő végén

534 Ft

801 Ft

1 603 Ft

Fizetendő teljes összeg a futamidő végén

50 534 Ft

50 801 Ft

51 603 Ft

Hitel teljes díja

1 409 Ft

2 101 Ft

4 203 Ft

Példabeli THM mértéke

41,1%

40,9%

41,1%


Reprezentatív példa

a türelmi idő lejáratának napján történő kiváltás esetén

Futamidő

30 nap

45 nap

90 nap

Kölcsönösszeg

50 000 Ft

50 000 Ft

50 000 Ft

Kamat mértéke (éves)

13%

13%

13%

Kamat összege a futamidő végén

534 Ft

801 Ft

1 603 Ft

Példabeli THM mértéke

41,1%

40,9%

41,1%

Késedelmi kamat (éves)

20%

20%

20%

Késedelmi kamat összege a kényszerértékesítés napján

822 Ft

822 Ft

822 Ft

Kezelési pótdíj 1-7. napra

2,8%

2,8%

2,8%

Kezelési pótdíj 8-30. napra (4*1,5%)

6,0%

6,0%

6,0%

Kezelési pótdíj a kényszerértékesítés napján (3*1,5%)

4 400 Ft

4 400 Ft

4 400 Ft

Kényszerértékesités napján hitelező követelése

55 756 Ft

56 023 Ft

56 825 Ft


 
Reprezentatív példa

a lejárat napján történő hosszabbítás esetén

Futamidő

30 nap

45 nap

90 nap

Kölcsönösszeg

50 000 Ft

50 000 Ft

50 000 Ft

Folyósításkor esedékes egyszeri kezelési költség mértéke

1,75%

2,60%

5,20%

Folyósításkor esedékes egyszeri kezelési költség összege

875 Ft

1 300 Ft

2 600 Ft

Kamat mértéke (éves)

13%

13%

13%

Kamat összege a futamidő végén

534 Ft

801 Ft

1 603 Ft

Hosszabbítási díj mértéke

3,00%

3,00%

3,00%

Hosszabbítási díj összege

1500 Ft

1500 Ft

1500 Ft

Hosszabbításkor összesen fizetendő

2 909 Ft

3 601 Ft

5 703 Ft

Példabeli THM mértéke

41,1%

40,9%

41,1%